Att äga tankar

exploding troll
Ett troll som spricker i solen

Vad är IP (intellectual property)?

Immaterialrätt handlar om att äga musik, litteratur och andra artistiska verk; även upp­täckter, upp­finningar, ord, fraser, symboler och annan design kan ägas. Några vanliga rätts­liga former är copy­right, trade­mark och patent, men det finns många fler.

Vad kan man äga?

Både stora och pyttesmå idéer kan ägas. Det finns patent både på gener, enkla företags­idéer och små program­snuttar. Du får inte göra en webbsida där man kan handla genom att trycka på en knapp. Den idén äger inte du. Du får inte skriva en webbserver som svarar 404 när en webbsida saknas. Den idén äger inte du.

Även ett litet och mycket enkelt datorprogram innehåller tankar och idéer som ägs av andra. Ett normalt datorprogram riskerar att inkräkta på tusentals patent.

Hur länge kan man äga tankar?

Länge. Tiderna varierar och har förlängts många gånger. Det går att äga copyright till en text upp till 70 år efter att skribenten har dött.

Ursprungstanken var att ge ett begränsat ekonomiskt monopol till den som har stora startkostnader. Tryckpressar och TV-stationer är dyra saker. Det skulle vara en balans mellan allmänhetens rättigheter och ägarens möjlighet att tjäna pengar.

Balansen är sedan länge borta. Publiceringskostnaden på nätet är nära noll samtidigt som skyddstiderna närmar sig oändligheten. Allmänhetens rättigheter, vart tog de vägen?

Vem äger vad?

Det var en svår fråga. Det behövs dyr expertis för att svara på den. I vårt land krävs det till och med särskilda special­utbildade domare för att kunna döma i mål som gäller immaterial­rätt.

Men vad får man egentligen göra?

Det är inte lätt att veta. Med nuvarande tillämpning av lagen kan en länk till en bild, en film eller ett dokument vara ett allvarligt brott. Du kan drabbas av årslånga processer, dryga böter och fängelse.

Hur bestäms vem som har rätt?

Den här lagstift­ningen skapades för att lösa tvister mellan stora företag där båda parter har omfattande ekonomiska och juridiska resurser. Nu när alla har möjlighet att publicera sig globalt så har den börjat tillämpas på enskilda personer.

Om du hamnar i en process mot en stor rättighetsägare så är du därför med största säkerhet chanslös. Även företag med tiotusentals anställda har tvingats ge upp när en större och mäktigare motståndare hotar med process. Här är två exempel från min vardag.

Multinationellt företag till litet företag:

Din server säger 404. Den idén äger vi. Ge oss pengar. Förresten, vi äger många andra tankar och idéer och vi vet att du inte har råd att försvara dig mot oss.

Stor publicist till enskild forskare:

Om du vill bli publicerad så att du kan bli professor så är det bara att ge oss manu­skriptet. Javisst, du måste göra hela jobbet själv. Ja, det är vi som får copyright. Sen säljer vi boken till ditt univer­sitet. Tiotusen spänn. Ja, det är vad den kostar.

Stefan Nilsson