Stefan 50

(mel. Fjäriln vingad)

Stefan lär oss programmera.
Såld på Java, tror man – no, no!
Det han mest hörs propagera
för är Googles konkurrentspråk Go.
I linjär tid han sorterar,
nätadressök optimerar
och binärträd balanserar –
tries to be NP-complete, you know!

För studenter som du ägnat
liv och lust har du blitt ikon.
Inte konstigt att det regnat
hederstitlar in- och utifrån.
Bästa kursen (alltså INDA)!
Bästa lärarn (efter Linda)!
Bäst i allt! Det är ju din da’,
därför brer vi på i någon mån…

Konstigt nog har han, som hedning
(högre makt tror han inte på),
inspirerats av vår ledning
att dra ner sin tid på KTH.
Trots den skada skolan vållas
ska det nu i stället trollas
och sen blir, om han får hållas,
Harry Potter bara nummer två.

Trots allt slit för uppehället
finns hans själ, om rätt ska va’ rätt,
nog i stället i kapellet
där han blåser ömt sin klarinett.
Just idag, till vår förvåning,
ser vi några hårstråns gråning,
men det klär en äkta skåning –
vi ser fram mot att du blir femtiett!

Henrik Eriksson