Dessa webbsidor finns inte längre.

NADA upphörde organisatoriskt 2005. Enheter och avdelningar relaterade till dess verksamhet ingår i Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH.

Läs om skolan på KTH:s webbplats: https://www.kth.se/eecs

These pages are no longer available.

NADA has not existed since 2005. Units and divisions related to NADA are a part of the School of Electrical Engineering and Computer Science at KTH Royal Institute of Technology.

Read about the school at KTH’s website: https://www.kth.se/eecs

We apologies for the inconvenience!
/ The Web Team