Kandidatprogram i datalogi
– datavetenskap för naturvetare, 180 hp
vid Stockholms universitet


Kort om programmet

Studierna koncentreras på grundläggande datalogi och matematik med inslag av matematisk statistik och beräkningsteknik, och inkluderar många praktiska övningar i grupp eller enskilt. Även olika programmeringsparadigm, databashantering, mjukvarukonstruktion och användargränssnitt ingår, vilket öppnar vägar till åtskilliga spännande verksamheter. Det finns viss frihet till personliga kursval och du kan då antingen bredda dig t.ex. genom att läsa något helt annat ämne eller fördjupa dig ytterligare inom datalogin, t.ex. som en förberedelse för studier på masternivån.


Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande godkänt betyg i kurserna Matematik 4 och Fysik 1a, alternativt Matematik D och Fysik A, från gymnasieskolan.


Programmets uppläggning för studenter som startar HT18

Programmet består av följande kurser.

Årskurs 1

 • Matematik I, GN, 30 hp (MM2001)
 • HT (algebra) + VT (analys)
 • Datalogi I, GN, 15 hp (DA2001)
 • HT
 • Matematik II - Linjär algebra, GN, 7,5 hp (MM5012)
 • VT
 • Datalogi för matematiker, GN, 7,5 hp (DA3018)
 • VT

  Årskurs 2

 • Sannolikhetsteori I, GN, 7,5 hp (MT3001)
 • HT
 • Matematik II - Algebra och kombinatorik, GN, 7,5 hp (MM5013)
 • HT
 • Databasteknik, GN, 6 hp (DA3014) (samläses med motsvarande kurs på KTH)
 • HT
 • Kommunikation för dataloger, GN, 7,5 hp (DA3013) (samläses delvis med motsvarande kurs på KTH)
 • HT
 • Matematik II - Analys, del A, GN, 7,5 hp (MM5010)
 • VT
 • Matematik III - Logik, GN, 7,5 hp (MM5024)
 • VT
 • Programmeringsparadigm, GN, 7,5 hp (DA3012) (samläses med motsvarande kurs på KTH)
 • VT
 • Mjukvarukonstruktion med projektarbete, GN, 9 hp (DA3015) (samläses med motsvarande kurs på KTH)
 • VT (några föreläsningar på HT, i december)

  Årskurs 3

 • Matematik III - Kombinatorik, GN, 7,5 hp (MM5023)
 • HT
 • Numeriska metoder, GN, 7,5 hp (BE3003) (samläses med motsvarande kurs på KTH)
 • viss undervisning sent på HT, fortsätter under första halvan av VT
 • Algoritmer och komplexitet, GN, 7,5 hp (DA3004) (samläses med motsvarande kurs på KTH)
 • VT
 • Datalogi, självständigt arbete, GN, 15 hp (DA6006)
 • VT
 • Valfria kurser, 22,5 hp
 • HT + VT
  
  

  Programmets uppläggning för studenter som startat HT15–HT17

  Programmet består av följande kurser.

  Årskurs 1

 • Matematik I, GN, 30 hp (MM2001)
 • HT (algebra) + VT (analys)
 • Datalogi I, GN, 15 hp (DA2001)
 • HT
 • Datalogi II, GN, 15 hp (DA3001)
 • VT

  Årskurs 2

 • Matematik II - Linjär algebra, GN, 7,5 hp (MM5012)
 • HT
 • Matematik II - Algebra och kombinatorik, GN, 7,5 hp (MM5013)
 • HT
 • Programmeringsparadigm, GN, 7,5 hp (DA3012)
 • HT t.o.m. HT17, på VT fr.o.m. VT19
 • Kommunikation för dataloger, GN, 7,5 hp (DA3013)
 • HT
 • Matematik II - Analys, del A, GN, 7,5 hp (MM5010)
 • VT
 • Matematik III - Logik, GN, 7,5 hp (MM5024)
 • VT
 • Databasteknik, GN, 6 hp (DA3014)
 • VT t.o.m. VT18, på HT fr.o.m. HT18
 • Mjukvarukonstruktion med projektarbete, GN, 9 hp (DA3015)
 • VT (några föreläsningar på HT, i december)

  Årskurs 3

 • Matematik III - Kombinatorik, GN, 7,5 hp (MM5023)
 • HT
 • Numeriska metoder, GN, 7,5 hp (BE3003)
 • viss undervisning sen HT, fortsätter under första halvan av VT
 • Algoritmer och komplexitet, GN, 7,5 hp (DA3004)
 • VT
 • Datalogi, självständigt arbete, GN, 15 hp (DA6006)
 • VT
 • Valfria kurser, 22,5 hp
 • HT + VT
  
  

  Programmets uppläggning för studenter som startat t.o.m. HT14

  Programmet består av följande kurser.

  Årskurs 1

 • Matematik I, GN, 30 hp (MM2001); algebradelen 15 hp
 • Datalogi I, GN, 15 hp (DA2001)
 • Matematik II - Linjär algebra, GN, 7,5 hp (MM5012) (tidigare namn: Linjär algebra II, GN, 7,5 hp (MM5004))
 • Matematik II - Algebra och kombinatorik, GN, 7,5 hp (MM5013) (tidigare namn: Algebra och kombinatorik, GN, 7,5 hp (MM5003))
 • Datalogi II, GN, 15 hp (DA3001)

  Årskurs 2

 • Matematik III - Logik, GN, 7,5 hp (MM5024) (tidigare namn: Logik, AN, 7,5 hp) (MM7008))
 • Matematik III - Kombinatorik, GN, 7,5 hp (MM5023) (tidigare namn: Kombinatorik II, AN, 7,5 hp (MM7007))
 • Programmeringsparadigm, GN, 7,5 hp (DA3012)
 • Kommunikation för dataloger, GN, 7,5 hp (DA3013)
 • Databasteknik, GN, 6 hp (DA3014)
 • Mjukvarukonstruktion med projektarbete, GN, 9 hp (DA3015)
 • Matematik I, GN, 30 hp (MM2001); analysdelen 15 hp

  Årskurs 3

 • Matematik II - Analys, del A, GN, 7,5 hp (MM5010) (tidigare namn: Matematisk analys III, GN, 7,5 hp (MM5001))
 • Numeriska metoder, GN, 7,5 hp (BE3003)
 • Algoritmer och komplexitet, GN, 7,5 hp (DA3004)
 • Datalogi, självständigt arbete, GN, 15 hp (DA6006)
 • Valfria kurser, 22,5 hp (av vilka 15 hp får hämtas från avancerad nivå)
  
  

  Formell utbildningsplan

  Formell utbildningsplan för programmet hittar du här (pdf).

  Utbildningsplanen för de som började på kandidatprogrammet i datalogi – datavetenskap för naturvetare t.o.m. HT12 finns här (pdf).

  
  

  Informationsbroschyr

  Informationsbroschyr, f.n. för läsåret 2017/2018. Kontakta studievägledaren på svl-datalogi@math.su.se för att få broschyren för läsåret 2018/2019 som pdf.


  ^ Upp till Generell information om Nadas utbildningar vid Stockholms universitet fr.o.m. läsåret 2007/2008.
  ^ Upp till Studievägledningen för Nadas SU-studenter.
  www.nada.kth.se/student-info/svl-su/dak/
  Senast ändrad 2018-07-10 <svl-su@nada.kth.se>