Kurser i datalogi och beräkningsteknik vid Stockholms universitet läsåret 2018/2019


Kursutbud lå 2017/2018

Kurser i datalogi

Kurser på grundnivå (GN)

Kurser på avancerad nivå (AN)

Kurser på avancerad nivå (AN), speciellt för fysiker

Kurser på avancerad nivå (AN), speciellt för biomatematiker

Kurser på avancerad nivå (AN), för studenter på vissa program

Kurs i datalogi speciellt för lingvister

Kurser i beräkningsteknik

Kurser på grundnivå (GN)

Kurser på avancerad nivå (AN)

Kurs på avancerad nivå (AN), speciellt för fysikerKurser och moment som gått för sista gången lå 17/18

Kurser och moment som gått för sista gången lå 16/17

Kurser och moment som gått för sista gången lå 14/15

Kurser och moment som gått för sista gången lå 13/14

Kurser och moment som gått för sista gången lå 12/13

Kurser och moment som gått för sista gången lå 11/12

Kurser och moment som gått för sista gången lå 10/11

Kurser och moment som gått för sista gången lå 09/10

Kurser och moment som gått för sista gången lå 08/09

Kurser och moment som gått för sista gången lå 07/08

Kurser och moment som gått för sista gången lå 06/07

Kurser och moment som gått för sista gången lå 05/06

Kurser och moment som gått för sista gången lå 04/05

Kurser och moment som gått för sista gången lå 03/04

Kurser och moment som gått för sista gången lå 01/02

Kurser och moment som gått för sista gången lå 00/01

Kurser och moment som gått för sista gången lå 98/99

Kurser och moment som gått för sista gången lå 96/97


Senast ändrad 2018-07-11 <svl-su'at'nada.kth.se>