Användarcentrerad programutveckling

2D1410 Användarcentrerad programutveckling (ACPU), 6 poäng

för D4, E4, Konstfack, beteendevetare mfl,
pågår januari-maj 1996

Kursen är central i D:s och E:s avslutande fördjupning i Människa-Dator-Interaktion


1996 års sju projekt presenterades tisdag 14 maj kl 18.00 i sal E1:

Gemensamt tema:
Design av datorstöd för vuxnas fortbildning och kompetensutveckling genom explorativ kunskapssökning och flexibelt handhavande.


Denna World-Wide-Web-information, senast uppdaterad 19 augusti 1996, underhålls av Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se, och består av följande sektioner som nås via listan nedan eller rullningslisten

Introduktion / Mål

Kursen avses ge för att de studerande ska kunna i samarbete inbördes och med användare utforma och implementera en större datortillämpning

Kursens huvuddelar

Teoridel, examinerad i form av 3 metodövningar, 2 poäng

Projektdel, arbete tillsammans i tvärämnesgrupper, 4 poäng

Kursansvariga:

Kursassistent, kursadministration: Ann Lantz (AL) <alz@nada.kth.se>

Kursassistent: Konrad Tollmar (KT) <konrad@nada.kth.se>

Examinator: Yngve Sundblad (YS) <yngve@nada.kth.se>

Använd i första hand datorpost (email) för kommunikation med kursens lärare!

Metodövningar (2 poäng):

1. Observations and Inventions, beskriven i Tutorial Notes frân InterCHI'93 av Verplank mfl, tillämpad pâ datorstöd för universitetsstuderande med undervisningstider, labbar, tentor mm att hâlla reda pâ

2. Future Workshops, beskriven i Greenbaum & Kyng: Design at Work, kap.8, Generating Visions: Future Workshops and Metaphorical Design av Finn Kensing och Kim Halskov Madsen

3. Medverkan som försöksperson i ett "läggspel" för gränssnittsdesignande forskarstuderande / forskare inom IPLab

Deltagande i introduktion och redovisning av dessaövningar är obligatoriskt för 2 godkända poäng.

Projekt (4 poäng):

Projektet avses ge dig erfarenhet av att arbeta i en grupp med olika kompetenser, med datavetare, humanvetare, designvetare, mfl, vid användarcentrerad utformning av datortillämpningar.

Projektgrupperna, med c:a 6 deltagare, har tidigare âr inbjudits att deltaga i de internationella universitetsarrangemang KTH (i form av Yngve Sundblad) fâtt mycket hedrande inbjudan till:

Apple i USA vill förnya genom att inte lâta nâgon högskola vara med mer än tvâ, eller möjligen tre, gânger, sâ det blir ingen inbjudan frân Apple i USA till vâren 1996. Det verkar inte heller bli nâgon fortsättning pâ Interval Research.

Däremot kommer Apple Computer AB i Sverige att pâ nâgot sätt fullfölja projekt- / tävlingstraditionen.

Projektet gâr ut pâ att utforma en innovativ idÈ i form av:

Inlämnande av dessa beskrivningar, deltagande i introduktion, möten, generalrepetition och slutredovisningar är obligatoriskt för 4 godkända projektpoäng.

Kurslitteratur:

Kursbunt med följande innehâll säljs för 100 kr på introduktionsföreläsningen och finns sedan att köpa på NADAs studentexpedition.

Länkar

Här finns ett antal bra platser på nätet där man kan söka efter mer information:

Human Computer Interaction Bibliography Project

Association for Computing Machinery/Special Interest Group for Computer and Human Interaction

comp.human-factors

comp.groupware

Schema våren 1996

OBS! Alla undervisningstillfällen är viktiga.

tisd 16/1 10-12 sal E32 Ann,Konrad,Yngve: Introduktion

tisd 16/1 13-15 sal E32 Hans: Uppgiftsanalys i design

tisd 23/1 10-12 sal E32 Ann,Konrad: Observation and Invention

tisd 23/1 13-15 sal E32 Ann: Observation and Invention

tisd 30/1 10-12 sal E32 Ann,Anna: Psykologi och antropologi

tisd 30/1 13-15 sal E32 Yngve: introduktion till deltagande design

tisd 6/2 10-12 sal E32 Ann,Konrad: Redovisning av Observation and Invention

tisd 6/2 13-15 sal E32 Bosse: Industridesign

tisd 13/2 10-12 sal E32 Ann: Future workshops

tisd 13/2 13-15 sal E32 Ann: Future workshops

tisd 20/2 10-12 sal E32 Yngve,Ann,Konrad: Projekt - kick-off

tisd 20/2 13-15 sal E32 Henriette: Grafisk design i användargränssnitt

tisd 12/3 13-15 sal E33 Ulf: Att berätta med film

tisd 19/3 13-15 sal E33 Konrad: olika presentationsformer

tisd 26/3 13-15 sal E33 Konrad: Video/film, Macromedia Director

tisd 23/4 13-15 sal E36 Ann,Konrad,Yngve: Projektlägesrapporter

tisd 7/5 13-15 sal E36 Ann,Konrad,Yngve: Generalrepetition

tisd 14/5 13-15 sal E2 Ann,Konrad,Yngve.mfl: Projektredovisningar

Lärare: