bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Högskolepedagogiska föredrag av Viggo Kann

Jag är en flitigt anlitad föredragshållare och workshopledare i högskolepedagogik. Jag har talat på lärardagar och pedagogiska seminarier vid bland annat Lunds universitet, Uppsala universitet, Chalmers, Luleå tekniska universitet, Blekinge tekniska högskola, Karlstads universitet, Örebro universitet, Högskolan i Jönköping, Malmö högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Linköpings universitet. Jag har varit inbjuden inledningstalare om bra examination vid konferensen Examination i högskolan, anordnad av Informa 2013 och 2014 och konferensen Digital examination i högskolan, anordnad av Informa 2014. Jag har även talat vid Informakonferensen Betygskriterier och bedömning i högre utbildning i maj 2015.

Viggos aktuella föredragsämnen

  • Vad är bra examination?
  • Utveckla lärandet med målrelaterade betygskriterier
  • En programsammanhållande kurs med många funktioner
  • Billig men ändå rättssäker examination med kamraträttad tenta
  • Lärarbemanning för kvalitet
  • Hur en språkpolicy kan tas fram och implementeras

Pedagogiskt sakkunnig

Jag åtar mig uppdrag som pedagogiskt sakkunnig vid befordringsärenden, lärartillsättningar och inplacering på pedagogisk meritstege. Jag har gått den nationella kursen i bedömning av pedagogiska meriter och anlitats som sakkunnig av bland annat Chalmers, Högskolan i Gävle, Kristianstads universitet, Blekinge tekniska högskola, Mitthögskolan. Jag har också varit ordförande för den externa bedömningsgruppen som granskat kandidatprogrammet i datavetenskap vid Göteborgs universitet 2017.

Kontakt

Skicka ett e-brev till viggo@kth.se om du vill anlita mig som föredragshållare i högskolepedagogik eller som pedagogiskt sakkunnig.
Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2018-09-24