Dokumentation av faktiskt kursinnehåll

Ett stort problem i utbildningen är samordningen mellan kurserna vad gäller kursinnehållet. Såväl oönskade överlapp som luckor uppstår ofta. För att motverka detta bör varje kursledare efter avslutad kurs dokumentera kursens faktiska innehåll. Denna dokumentation, som inte behöver vara mer omfattande än en sida, ska sedan göras lättillgänglig helst genom att läggas upp på WWW.

Dokumentationen är i första hand avsedd för andra lärare och utbildningsansvariga, och inte för eleverna.

Följande punkter bör finnas med i dokumentationen

Ovanstående punkter finns ofta med i det kursprogram som delas ut i början av kursen. Om kursprogrammet har följts till punkt och pricka blir det därför lätt att göra dokumentationen av det faktiska innehållet.

Andra punkter som kan vara lämpliga att ta med


Senast ändrad 1995-01-13, <viggo@nada.kth.se>