bild
School of
Computer Science
and Communication

Kursanalys av "GSLT course in Clustering (Level 2)"

Kursdata

Tid: september - december, 2008.
Poäng: 7.5 hp
Föreläsningar: 8 timmar
Laborationer: 2, 4 timmars schemalagd tid.
Individuellt projekt. Presentation: 4 timmar.
Lärare: Magnus Rosell, Viggo Kann
Antal studenter: 8
Kurslitteratur: Kurskompendium "Introduction to Text Clustering" och några papper.
Kurshemsida.

Sammanfattning

Kursen hölls som en distanskurs inom GSLT (Den nationella forskarskolan i språkteknologi). Två föreläsningsdagar med laborationstid hölls i Göteborg och en tredje dag med presentationer av individuella uppgifter genomfördes på KTH CSC.

Studenterna var alla doktorander i språkteknologi från några olika nordiska länder.

Avklarade moment 2009-02-16

Antal deltagare: 8
Antal godkända på lab1: 8
Antal godkända på lab2: 6
Antal godkända på individuell uppgift: 6
Antal godkända på kursen: 6

Mål

Se kursbeskrivning (på engelska).

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursens hemsida.

Enkät

En pappersenkät gjordes vid sista tillfället och de sex kursdeltagarna som fullföljde kursen fyllde alla i den. En resultatsammanställning finns här.

Alla ansåg kursen relevant för dem och lagom svår.

Som kursen är konstruerad nu fokuserar den på klustring av texter, även om klustring av ord också togs upp. Det finns inga planer att hålla kursen igen, men om det sker senare skulle vi försöka bredda innehållet lite till klustring av fler olika lingivistiska enheter.


Magnus Rosell och Viggo Kann

^ Up to Clustering Course.

Published by: Magnus Rosell <rosell@nada.kth.se>
Updated 2009-08-20