Nada

Bild på mig

Ulf Andersson

<ulfa@csc.kth.se>
Telefon: 08-790 6206 / 070-275 6206, fax: 08-247 784
Adress: KTH, PDC/CSC, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Teknikringen 14, rum 410
Mottagningstid: -

(Change language to English.)

Yrkesaktiviteter

 • Jag har 31/1-09 avslutat min anställning på KTH. Min engelska hemsida listar information om vem på PDC man ska kontakta istället för mig.
 • Jag arbetade på PDC som applikationsexpert från mars 2001 till september 2008. Jag var tjänstledig från september 2006 till och med juni 2007. Under 2:a halvan av 2007 arbetade jag deltid på PDC.
 • Jag jobbade inom arbetspaketen WP3 och WP6 i PRACE projektet. Jag var ordförande i både programkommittén och den lokala organisationskommittén för PRACE Petascale Summer School.
 • Mina PDC rapporter finns på PDCs TRITA sida.
 • Jag var koordinator för PDCs sommarskola, 2004-2006 och har jobbat mycket med denna sommarskolan 2007 och 2008 också.
 • Under hösten 2001 besökte jag tillämpad matematik avdelningenPrinceton två gånger, ca en månad vardera gången.
 • Jag disputerade den 9:e mars 2001 och promoverades till doktor den 16:e november i Stockholms stadshus. Titeln på min avhandling är Time-Domain Methods for the Maxwell Equations. Det tryckta exemplaren är slut, men den finns publicerad elektroniskt på KTH-B. Min handledare var professor Björn Engquist. I min doktorsexamen ingick 60 kurspoäng. Vilka kurser jag läste finns sammanställt här.
 • Min tidigare kollega Gunnar Ledfelt disputerade den 30:e mars 2001. Mycket av min forskning har varit sammarbete med honom.
 • Jag var projektledare för Large Scale FD-TD projektet inom kompetenscentrat PSCI. Detta projekt följdes av GEMS projektet. Inom GEMS har jag sammarbetat med bland andra Gunnar Ledfelt, Fredrik Edelvik och Erik Abenius.
 • Som doktorand på Nada i gruppen C2M2 hade jag 20% institutionstjänstgöring. Den bestod i att undervisa, arbeta åt PDC samt arbeta med GEMS projektet. Undervisningen har huvudsakligen bestått i att vara övningsledare och laborationsassistent i kursen Numeriska Metoder, gk II samt utveckla laborationer och vara övningsledare i kurserna Introduction to High-Performance Computing och Elektromagnetiska beräkningar, 2D1274.
 • Jag har bidragit till FDTD BibTeX filen. Jag har även åtta publikationer listade där (sök på author andersson för att finna dem).

Privat

^ Upp till Nadas ingångssida.

Valid HTML 4.01!


Sidansvarig: <ulfa@csc.kth.se>
Senast ändrad 4 februari 2009
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>