Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid Aktivitet Grupp Tillfälleskod/kurskod Lokal Personal Program/klass
Tid
Aktivitet
Grupp
Tillfälleskod/kurskod
Lokal
Personal
Program/klass
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Övning DD1315 Helklass DD1315 D32, D34 CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
10:00 - 12:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V5Grö (Grön), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
10:00 - 12:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V5Grö (Grön), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Övning DD1315 Helklass DD1315 E34, E53 CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
10:00 - 12:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V5Grö (Grön), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
10:00 - 12:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V5Grö (Grön), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Övning DD1315 Helklass DD1315 E32, E34 CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
15:00 - 17:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V5Grö (Grön), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V5Grö (Grön), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 09:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Övning DD1315 Helklass DD1315 L21, L22 CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
10:00 - 12:00 Laboration DD1315 Helklass DD1315 4V2Röd (Röd), 4V3Ora (Orange), 4V4Gul (Gul), 4V5Grö (Grön), 4V6Bru (Brun), 5O1Spe (Spelhallen), 5O2Spo (Sporthallen), 5O3Mus (Musiksalen), 5O4Kon (Konsthallen) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Övning DD1315 Helklass DD1315 L41, L42 CINEK1, TITEH3-TIDB
16:00 - 18:00 Mastermässa, E-huset. Lv3
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 11:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
11:00 - 13:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
15:00 - 16:00 Övning DD1315 Helklass DD1315 D32, D33 CINEK1, TITEH3-TIDB
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
12:00 - 14:00 KTH Global
12:00 - 14:00 KTH Global
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
10:00 - 12:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
12:00 - 14:00 KTH Global
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
15:00 - 16:00 Övning DD1315 Helklass DD1315 D32, D33 CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
13:00 - 15:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
09:00 - 10:00 Föreläsning DD1315 Helklass DD1315 E1 Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
15:00 - 16:00 Övning DD1315 Helklass DD1315 E33, E34 CINEK1, TITEH3-TIDB
10:00 - 12:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 15:00 Armada
13:00 - 15:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 15:00 Armada
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
13:00 - 15:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
10:00 - 12:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
13:00 - 15:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
13:00 - 15:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
13:00 - 15:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
15:00 - 17:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
13:00 - 15:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
13:00 - 15:00 Laboration DD1315 grupp A DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
08:00 - 10:00 Laboration DD1315 grupp B DD1315 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun) Sten Andersson CINEK1, TITEH3-TIDB
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsafton
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondedag jul
 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema