Period 2

AktivitetLänkBeskrivning
Vecka 35
FöreläsningF1Introduktion, reserverade ord, variabler, moduler
FöreläsningF2Datatyper, funktioner, typkonverteringar, inläsning
FöreläsningF3Operatorer, villkor, if-satsen
LaborationL1Laboration 1
ÖvningÖ1Övning 1 (Minitest 1)
Vecka 36
FöreläsningF4Slingor med while och for
FöreläsningF5Datatypen list
LaborationL2Laboration 2
ÖvningÖ2Övning 2 (Minitest 2)
Vecka 37
FöreläsningF6Strängmetoden split och datatypen dict
FöreläsningF7Felhantering och filhantering
LaborationL3Laboration 3
ÖvningÖ3Övning 3 (Minitest 3)
Vecka 38
FöreläsningF8Objektorientering: Klass & objekt, instatiering, instansvariabler, instansmetoder, konstruktor, self
FöreläsningF9Objektorientering: Listor av objekt
LaborationL4Laboration 4
ÖvningÖ4Övning 4 (Minitest 4)
Vecka 39
FöreläsningF10Objektorientering: Inkapsling, utskriftsmetod __str__
LaborationL5Laboration 5
ÖvningÖ5Övning 5 (Minitest 5)
Vecka 40
FöreläsningF11Objektorientering: Sortering, Arv
FöreläsningF12Inför datorprovet
LaborationL6Redovisning av eventuella restlabbar
ÖvningÖ6Inför datorprovet
Vecka 41
FöreläsningF13P-del: Intro
LaborationL7Datorprovet
FöreläsningF14P-del: Specifikation Lydelse specifikation.py
ÖvningÖ7Val av P-uppgift (frågestund)