Vasspirens Båtklubb VPBK

Båtuppläggning 2017: 21 oktober, kl 9:00

Sjösättning 2018: 1 maj, 9:00

plusgiro 441 99 97 - 4 Vasspirens Båtklubb VPBK
ANGE AVSÄNDARE VID INSÄTTNING AV MEDLEMSAVGIFT
orgnr 802432-7663

Faktureringsadress:
Vasspirens Båtklubb
c/o Stefan Arnborg
Narvavägen 24
115 22 Stockholm

Styrelse:
Folke Meijer, ordförande
Björn Backman, sekreterare
Stefan Arnborg, kassör

Uppdaterat: 18/8 2014.