Varför läsa på data?

Datatekniklinjen på KTH är en av Skandinaviens mest välrenommerade tekniska utbildningar, och bland de främsta datateknikutbildningarna i Europa och världen. Vi vill gärna att den också ska vara den bästa utbildningen för dig.

Utbildningen är krävande, eftersom målet är att du ska kunna arbeta framgångsrikt som civilingenjör inom det spännande informationstekniska området. Civilingenjörer arbetar med och leder arbete med värdering, utveckling och införande av ny teknik. Arbetsuppgifterna är både krävande och intressanta. De innebär ofta att forska in i det ännu okända, att finna och konstruera nya typer av datatekniska system, eller att utveckla nya affärs- och produktidéer. Andra har den ansvarsfulla uppgiften att leda och inspirera många medarbetare, eller se till att ryggraden i en verksamhet - IT-systemen - fungerar och utvecklas. Många startar också företag för att förverkliga nya ideer. Kort sagt kan ditt arbete påverka nästan all mänsklig verksamhet. Du måste därför lära dig att självständigt analysera och ta ställning till ekonomiska, samhälleliga, miljömässiga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar.

Arbetet innebär problemlösning, dvs tankearbete där matematikkunskaperna kommer väl till pass, men också mycket samarbete med andra, både tekniker och icke-tekniker. Samarbetet är ofta internationellt, och en hel del civilingenjörer i datateknik arbetar några år - ibland längre tid - utanför Sverige. Arbetets internationella karaktär gör att många uppfattat internationell engelska som det språk man arbetar med och det enda man behöver kunna. Men den mänskliga kulturen är inte enspråkig, och speciellt med civilingenjörens mycket varierade arbetsuppgifter finns det ett värde i att komma kulturen i andra länder inpå livet. Från hösten 2008 kan man söka den internationella inriktningen av datateknik där man får tillfälle att komma in i ett av de stora asiatiska eller europeiska språken.

Uppläggning

Datateknikprogrammet är uppbyggt som övriga KTH-program, men du läser mer matematik samt data- och informationsteknik - och mindre naturvetenskap. I internationell inriktning byter du ut några kurser mot kurser i det språk du valt.

Många områden i datatekniken utvecklas extremt snabbt, och därför är det viktigt att skaffa sig överblick så att man kan välja ut de nya områden där man vill lära sig mer. Datakurserna innehåller mycket projekt och laborationer, där du lär dig planera en uppgift och samarbeta för att lösa den. Du lär dig rapportera ditt arbete professionellt, muntligt och skriftligt. Efter två och ett halvt år får du välja mer fritt. Det finns specialiseringar inom alla viktiga teknikområden som har med data- och informationsteknik att göra. Det finns också breddande specialiseringar mot t ex industriell ekonomi, biomedicinsk teknik och industriella informationssystem En nyhet är en tidig specialisering mot språkteknologi, en nyckelteknologi för utbyggnaden av infrastrukturen på IT-området. Den innebär att du läser en del lingvistik vid Stockholms Universitet. Denna specialisering börjar redan i andra årskursen.

Det finns ett brett utbud av valfria kurser i teknik, språk, humaniora, teori, och många beklagar att de inte har tid att läsa allt de vill. Genom samarbete med utländska universitet kan många läsa ett år eller göra sitt examensarbete utomlands, vanligen i Europa, Nordamerika, Ostasien eller Australien.

Det finns möjlighet att få nationell och internationell uppmärksamhet i tävlingar av olika slag. Eget arbete och erfarenheter som förmedlas av KTH:s erfarna och skärpta lärare behövs. KTH och Datateknik har hävdat sig väl i dessa sammanhang och det innebär att många utomlands -- och givetvis också i Sverige -- känner till KTHs framstående utbildning i datateknik. För de som lyckas placera sig finns många tillfällen att knyta internationella kontaktnät med framtidens innovatörer och ledare. Men det viktigaste är som bekant inte att vinna, utan att kämpa väl...

En viktig del av utbildningen sköts helt av studenterna. Att arbeta med studieresan, företagskontakter och festverksamheten ger nyttiga erfarenheter för blivande entreprenörer. Studenterna är också mycket aktiva i utvecklingen av utbildningen.

Kvalitetsutveckling

För att veta att vi verkligen ger den bästa tänkbara utbildningen gör vi ständiga utvärderingar. Våra civilingenjörer får efter några år brev där vi frågar dom vilken nytta dom har av kurserna dom gått eller om dom tycker att vi borde bli bättre på något. Tack vare detta har vi stora inslag av laborationer, projektarbeten och presentationer i utbildningen. Efter varje kurs får deltagarna - både studenter och lärare - säga sitt, och det leder ofta till att kursen blir bättre nästa år. Där tekniken utvecklas extra fort måste kurserna förnyas ständigt, medan det i de mer bestående kurserna gäller att få dig att förstå varför det lönar sig att läsa lite extra om just detta. Lärarna har som regel betydande erfarenheter från industri eller forskning eller bådadera, och kan inte bara säga vad man ska kunna, utan också förklara varför. Genom att jämföra vår utbildning med de bästa i världen förstår vi hur vi kan förbättra oss.

4/12 2007, Stefan Arnborg