(A Papers on Didactics by Hans Riesel

Papers on Didactics by Hans Riesel

 1. (In Swedish) Några primtal av formen h.2^e-1 (Some primes of the form h.2^e-1), Elementa 38 (1955) pp. 91-92.
 2. (In Swedish) Några stora primtal (Some large primes), Elementa 39 (1956) pp. 258-260.
 3. (In Swedish) Vad är automatisk kodning? (What is automatic programming?), Elementa 43 (1960) pp. 97-107.
 4. (In Swedish) En rörelselag härledd med hjälp av komplexa tal (A law of motion deduced with complex numbers), Elementa 43 (1960) p. 188.
 5. (In Swedish) Ett elementärt lösbart fall av trekropparproblemet, (An elementary soluble case of the three bodies' problem), Nord.Mat.Tidskr. 8 (1960) pp. 75-78.
 6. (In Swedish) En synpunkt på derivering (A note on differentiation), Nord.Mat.Tidskr. 8 (1960) pp. 153-154.
 7. (In Swedish) Om delbarhetsregler (On divisibility rules), Nord.Mat. Tidskr. 11 (1963) pp.56-58.
 8. (In Swedish) "Dagsläget" beträffande Mersennes och Fermats tal m.m. (The present-day situation on Mersenne and Fermat numbers) Elementa 47 (1964) pp. 277-278.
 9. (In Swedish) Några berömda identiteter mellan oändliga produkter och summor (Some famous identities between infinite products and sums), Elementa 51 (1968) pp. 18-24.
 10. (In Swedish) Gaussiska summor och den kvadratiska reciprocitetssatsen (Gaussian sums and the theorem of quadratic reciprocity), Elementa 51 (1968) pp. 114-120.
 11. (In Swedish) Bernoullis tal och von Staudts teorem (Bernoulli's numbers and von Staudt's theorem), Elementa 51 (1968) pp. 201-206.
 12. (In Swedish) De elementära funktionerna för komplext argument (The elementary functions with a complex argument), Elementa 52 (1969) pp. 3-12.
 13. (In Swedish) Periodicitet i talteorin (Periodicity in number theory), Elementa 52 (1969) pp. 83-90.
 14. (In Swedish) Residuumkalkyl (Residuum calculus), Elementa 52 (1969) pp. 265-280.
 15. (In Swedish) Divergenta serier (Divergent series), Elementa 56 (1973) pp. 140-147.
 16. (In Swedish) Att välja fickkalkylator (How to choose a hand-held calculator), Elementa 58 (1975) pp. 3-9.
 17. (In Swedish) Vad nytt på primtalsfronten? (What's new on primes?), Elementa 58 (1975) pp. 59-65.
 18. (In Swedish) Beräkning av elementära funktioner med kalkylator (How to compute the elementary functions with a hand-held calculator) Elementa 58 (1975) pp. 198-202.
 19. (In Swedish) Polynomen A_k=(x^k+y^k+z^k)/k, om x+y+z=0 (The polynomials A_k=(x^k+y^k+z^k)/k, if x+y+z=0), Elementa 66 (1983) pp. 146-147.
Upp till Riesels hemsida.