Varför heter boken så?

^ Upp till Vi kallar honom Anna.