(Denna sida senast ändrad 2014-01-03. Senaste ändring bland mina övriga sidor: 2014-02-17.)
En kort presentation av mig finns hos Författarcentrum Öst.
Några artiklar och specialarbeten om min verksamhet.

Den som känner för det får naturligtvis ta kontakt med mig personligen; det tycker jag om (e-postadress längst ner på sidan). Men jag tycker inte att tiden räcker till för att jag ska hinna besvara frågor om rena faktauppgifter. Jag har lagt det här materialet på nätet just för att hjälpa den sortens sökning. Jag tror att man här kan hitta svar på de flesta faktafrågor som rör mig och mitt skrivande. Många ströfrågor tar jag upp och besvarar på en sida med frågor och svar. Jag har också ett lite längre svar till tänkta frågare -- det ingick ursprungligen i ett skolmaterial. Frågor om Janne, min vän besvaras här.

Söker du efter en bok som inte längre finns i handeln. Kanske har jag den. Titta i mitt lager.

Vill du skriva ett "vanligt" brev? Min postadress: Häggvägen 2, 13552 Tyresö

E-post: <pohl@nada.kth.se> Skriv något på ämnesraden ("Subject") så jag ser att det inte bara är spam som kommer -- brev som befaras innehålla virus städas automatiskt bort.