Personlig sida för Ingrid Melinder

Jag är född i Mjällom i Nordingrå och uppvuxen i Tullinge söder om Stockholm. Tillika med Gun-Britt Sundström är jag student -64, dock från det något mindre anrika Huddinge gymnasium - ett försök i enhetsskolans anda. Mina universitetsstudier har jag bedrivit vid Stockholms Universitet i ämnena matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Min doktorsavhandling framlades 1979 med titeln "Accurate approximation in maximum norm by polynomial- and spline- interpolation".

Jag arbetar sedan 1966 som lärare på Nada. Numera tar jobbet som prefekt och andra KTH- och SU-uppdrag större delen av mitt engagemang. Jag är också engagerad i att bidra till att öka intresset för naturvetenskap och teknik i skolan.

Jag är gift med Jesper Oppelstrup som också är lärare på Nada. Våra barn Tomas, Linda och Nils, studerar alla vid KTH. Vår hund Simpson är en snäll svart flat coated retriever. Vi reser ofta tillsammans och gör äventyrliga vandringar.