Bachelor/master's thesis supervision (exjobbshandledning)

Lena Öhrman (1998). Felaktigt särskrivna sammansättningar. Bachelor's thesis in computational linguistics, Department of Linguistics, Stockholm University. PDF (Joint supervision with Rickard Domeij).

Anna Tyndall (1999). Datorstöd för lingvistisk redigering. Master's thesis in computational linguistics, Department of Linguistics, Stockholm University. PDF

Victoria Johansson (2000). NP-detektion - utvärdering och förslag till förbättringar av Granskas NP-regler. Bachelor's thesis in computaional linguistics, Department of Linguistics, Stockholm University. PDF

Lena Öhrman (2000). Datorstödd språkgranskning och andraspråksinlärare, Master's thesis in computational linguistics, Department of Linguistics, Stockholm University. PDF

Anna Staerner (2001). Datorstödd språkgranskning som ett verktyg för andraspråksinlärning. Master's thesis in Language Technology, Department of Linguistics, Uppsala University.PDF

Jens Eeg-Olofsson (2002). Feltaxonomi för automatisk språkgranskning av svensk text, Bachelor's thesis in computational linguistics, Department of Linguistics, Stockholm University. PDF

Magnus Johansson (2002). Hjälpmedel för regelkonstruktion - verktyg för att underlätta skapande av regler till Granska, Master's thesis in computer science, Department of Numerical Analysis and Computer Science, Royal Institute of Technology. PDF (Joint supervision with Viggo Kann)

Jens Eeg-Olofsson (2002). Prepositioner och automatisk textgranskning för andraspråksinlärare. Master's thesis in computational linguistics,Department of Linguistics, Stockholm University.

Henrik Hahne (forthcoming, 2003). Analys och utvärdering av satsgränsigenkänningen i GTA (Granskas TextAnalysator/Granska Text Analyzer). Master's thesis in Language technology, Department of Linguistics, Uppsala University.

Ylva Stenervall (2003). TvärGranska - interaktiv webbmiljö för språkgranskning. Master's thesis in Media Technology, Department of Numerical Analysis and Computer Science, Royal Institute of Technology. (Joint supervision with Martin Hassel)

Stefan Westlund (2004). Utformning och implementation av en interaktiv miljö för andraspråksinlärning. Master's thesis in Computer Science, Department of Numerical Analysis and Computer Science, Royal Institute of Technology.

Henrik Lindström (2006). Design av pedagogisk återkoppling i CALL-miljöer - en studie av språkverktyget Grim (2006).