Nada

In English

Språkliga datorstöd och andraspråksinlärning

I detta Nadaprojekt forskar vi om språkliga datorstöd och andraspråksinlärning.

Den engelska versionen av denna sida är mer utförlig och uppdaterad

Aktiva forskare i projektet

Preliminära resultat inom projektet

Förslag till examensarbeten

Utforming och implementation av en interaktiv miljö för andraspråksinlärning

Nadas språkteknikgrupp har utvecklat en generell språkmotor, Granskas TextAnalysator(GTA), för textanalys. GTA:s främsta tillämpning i nuläget är automatisk språkgranskning. Vi vill nu utveckla en miljö för andraspråksinlärning med Granska i botten. I denna miljö skall andraspråksinlärare bl.a. kunna språkgranska sina texter, men man kan också tänka sig att användarna skall få stöd med att utveckla en varierad textproduktion och språkförståelse. Huvuduppgiften i exjobbet blir att utveckla en inlärningscentrad miljö som på olika sätt kan utnyttja Granska för att stödja användaren där skrivandet är en del av språkinlärningen. Arbetet går till stor del upp på att bygga interaktiva gränssnitt mot Granska. Exjobbaren bör vara intresserad av gränssnittsprogrammering och människa-datorinteraktion.

Exjobbets omfattning: 20 poäng

Handledare: Ola Knutsson och Tessy Cerratto

Inga flerspecifika förslag finns just nu. Kontakta någon i gruppen för att få förslag om du är intresserad.

Publikationer

Publikationer och dokumentation

Översikt över forskningsområdet
T. Ceratto och L. Borin
Nada, KTH, mars 2002. RTF.
Datorstödd språkgranskning som ett verktyg för andraspråksinlärning
A. Staerner
Magisteruppsats i språkteknologi, Institutionen för lingvistik, Uppsala Universitet, december 2001.
PDF.
Datorstödd språkgranskning och andraspråksinlärare
L. Öhrman
D-uppsats i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet, maj 2000.
PDF.
Datorstöd för lingvistisk redigering - en förstudie
A. Tyndall
Magisteruppsats i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet, juni 1999.
Postscript, PDF.

Publikationer och dokumentation från relaterade projekt

A Swedish Grammar Checker
J. Carlberger, R. Domeij, V. Kann, O. KNutsson
Submitted to Comp. Linguistics, April 2000.
PDF
Detection of spelling errors in Swedish not using a word list en clair
R. Domeij, J. Hollman, V. Kann
J. of Quantitative Linguistics 1:195-201, 1994.
QUALICO-94, 71-76, 1994.
Postscript.

^ Upp till Forskning vid IPLab, Nada, KTH.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 oktober 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>