Nada

Study circle - Language, Learning and Technology

The purpose of having a study circle is to discuss topics that are related to second-language learning and computational linguistics issues. The circle is open to everyone with a strong interest in the development of language technology for second language learning purposes. Those interested who are master students and Ph D candidates can have credits filling the adequate requirements.

Calendar for 2003

January 27. R. Domeij (2003). Datorstödd språkgransking under skrivprocessen. Svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Doktorsavhandling. Institution för lingvistik. Stockholms universitet. Kapitel 8: Utveckling av effektiva verktyg för språkkontroll

Februari 17. R. Domeij (2003). Datorstödd språkgransking under skrivprocessen. Svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Doktorsavhandling. Institution för lingvistik. Stockholms universitet. Kapitel 6: Metoder för att studera skrivande.

Februari 24. R. Domeij (2003). Datorstödd språkgransking under skrivprocessen. Svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Doktorsavhandling. Institution för lingvistik. Stockholms universitet. Kapitel 2: Datorstödd språkgranskning och språkkontroll

March 17. R. Domeij (2003). Datorstödd språkgransking under skrivprocessen. Svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Doktorsavhandling. Institution för lingvistik. Stockholms universitet. Kapitel 4 et 5 : Forskning om revision et om datorstödd språkgranskning

Mars 31. Tim McGee and Patricia Ericsson (2002)."The politics of the program: MS Word as the invisible grammarian". Computers and Composition 19 (2002). 453-470.

April 14. Carol Chapelle (2001). "Empirical Evaluation of CALL". In Computer applications in second language acquisition: Foundations for teaching, testing, and research (Cambridge University Press.

April 28. David Schneider and Kathleen McCoy (1998) "Recognizing Syntactic Errors in the Writing of Second Language Learners". ACL-98, Montreal.

May 12. Gardner, H. (1985). Linguistics . the search for autonomy. pp. 182- 222. The mind's new science. A history of the Cognitive Revolution.

May 26.

Lindberg, Inger (1995). I tur och ordning: om inlärningsgångar i andraspråksinlärning ur ett skandinaviskt perspektiv. I: Hannesdóttir, A-H (red.), Nordens språk i Östereuropa. Nordisk språksekretariat. Oslo. (Stencil, säljs på inst.). s. 95- 104.

Lindberg, Inger (1997) Apropå barn och badvatten: om grammatik och fokusering på form i dagens språkundervisning. I: Andersson, A.-B. (red.), Svenska som andraspråk och andraspråk. Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet. Göteborg.s. 245- 262.

Juni 10. Jansson, G. (to appear)."Fast vi måste ha ett annat ord. Kollaborativt text- och meningsbygge i en mångkulturell högskolemiljö", 13 sidor

^ Upp till Language tools and second language learning, Nada, KTH.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 24 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>