Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

Ola Knutsson

Filosofie doktorsavhandling i människa-datorinteraktion

Disputation den 17 oktober, klockan 14.15

Sal D2, D-huset, Lindstedtsvägen 5, Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm

Opponent är professor Lars Ahrenberg, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet. Avhandlingen försvaras på svenska.

Avhandlingen

avhandlingen i pdf (17.9 Mbyte) spikbladet i pdf

Karta över KTH Campus

Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 september 2005.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>