Kjell Lindqvist

email: kjellq@nada.kth.se

adr: Osqars backe 2 plan 5

100 44 STOCKHOLM

tel: +46 8 790 62 76

Kurser

Databasteknik för SU, D och FoV

Databasteknik för KTH

Objektorienterad programmering för SU och KTH

Databasteori för SU och KTH

Läromedel

Objektorienterad programmering och algoritmer i Simula

Pascal Helt enkelt

Forskning

Under konstruktion

Bidrag till STIMDI97

Nadas hemsida