sample minutes

This is a typical example of a set of minutes from a project meeting. You should model your own on this style.


Minnesanteckningar från möte nr 4, 980202, 10.25 - 11.55

Närvarande: Mia Berg
Jonas Edlund
Fredrik Linder
Martin Söderlund

Ordförande: Martin Söderlund
Sekreterare: Fredrik Linder

1. Föregående mötes protokoll.

Justering av mötesprotokoll möte 1:
Godkännes i sin helhet.

Justering av mötesprotokoll möte 2:
Några ändringar gjordes, se motsvarande protokoll.

Justering av mötesprotokoll möte 3:
Punkt 1: Ny lydelse
"Ingen överskrivning av tidigare protokoll.
Ändringar införs i ny kopia"
Namngivning av justerat protokoll boklades

Punkt 4: Tillägg, se kusterat protkoll.

2. Fast mötesplats.

Bestämndes till fänsterraden matsalen på kåren.

3. URD

+ Jonas anskaffar OH-matriel samt mappar.

+ Exempeldiagram som tillägg i URD.
Görs av Mia o Fredrik.

+ Översättning.
Martin slutställer.

+ Genomgång av förslag till URD.

1.1 urd.4 godkännse
1.2 urd.4 godkännes
1.3 urd.4 godkännes
1.4 urd.4 godkännes
1.5 urd.4 godkännes

2.1 urd.2 godkännes
2.2 urd.4 godkännes
2.3 urd.4 godkännes
2.4 urd.4 godkännes
2.5 urd.4 med tillägg: UNIX med fönsterhanteringssystem.
2.6 urd.4 godkännes

3.1 nivåer från möte 3
3.2 urd.4 + leveransdatum

4. Tidplan.

Tidplanen godkännes i stort.

5. Planering av SR-fasen.

Störningsmoment: pvtoop98
Omfattar: Mia, Fredrik o Jonas

Siktar på att bli färdiga med SRD v6.

6. Övrigt

+ Namngivning av filer.

Bordlades

+ Vem för vilka papper till mötena.

Bordlades,
till nästa möte tar producenten av pappret med sig materielet.

+ Nästa möte

Onsdag kl.10 (se ovan för plats)
Mia ej närvarande.


Karl Meinke
Last modified: Thu Feb 19 17:23:56 MET 1998