next up previous
Next: Motivering av regler Up: Lösning Previous: Lösning


Regler

De regler som använts finns sammanfattade nedan och hela regelsamlingen i Granskaformat finns i appendix A. Prioriteringsordningen mellan reglerna är uppifrån och ned, och så fort en regel passar in så stannar man, dvs den översta regel som gäller för ett räkneord är den som bestämmer om det är ett årtal eller inte.

  1. Om ett räkneord följs av ''e.Kr.'', ''f.Kr.'' eller någon variant av stavning av dessa så är det ett årtal.
  2. Om ett ord är på formen ''X-talet''(t.ex. 1700-talet) eller någon liknande variant så är X ett ''årtal'' (det har åtminstone med årtal att göra).
  3. Om ett räkneord föregås av ''år'' eller någon variant (t.ex. ''åren'') är det ett årtal.
  4. Om ett räkneord följs av ett godtyckligt antal adjektiv och sedan ett substantiv i pluralis är det inte ett årtal.
  5. Om ett räkneord föregås av vissa nyckelord (t.ex. månadsnamn eller ''sommaren'') är det ett årtal.
  6. Om ett räkneord är fyrsiffrigt är det ett årtal.
  7. Om ett räkneord är på ''datumformat'' (t.ex. 2001-10-16) består det i och för sig av bl.a. ett årtal, men klassas som ''datum'' istället.
  8. Om två räkneord förekommer på formen ''X - Y'' (''åren 1998 - 2000'') är antingen båda årtal eller så är inget av orden årtal.
  9. Räkneord som inte passar under någon av ovanstående regler är inte årtal.

En regel som sa att om ett räkneord föregås av ett substantiv i obestämd form singularis är det inte ett årtal testades också tidigare. Regeln var tänkt att ta hand om formuleringar som ''kapitel 5'', ''rum 1645'' och ''rad 189''. Denna gav dock många fel, t.ex. för uttryck av typen ''Lanark dödade Wallaces fru 1297'' och de uttryck den var tänkt att ta hand om var dels ovanliga och dels tenderade de att bli rätt ändå (genom regeln att räkneord vanligen inte är årtal), så den regeln togs bort.


next up previous
Next: Motivering av regler Up: Lösning Previous: Lösning
Jonas Sjöbergh 2001-10-15