next up previous
Next: Regler Up: Taggning av räkneord som Previous: Intressanta webbplatser

Lösning

Här presenteras en regelbaserad lösning av problemet att skilja ut årtal från andra räkneord. Reglerna är skrivna i Granskas regelspråk. Reglerna beskrivs i avsnitt 2.1 och 2.2.Subsections

Jonas Sjöbergh 2001-10-15