next up previous
Next: Lösning Up: Bakgrund Previous: Kort om programmet Granska

Intressanta webbplatser

På http://www.nada.kth.se/theory/projects/granska/scrutinizer-rules-demo.html kan man pröva Granska med egna regeltillägg.

På http://www.nada.kth.se/theory/projects/granska/rapporter/rulelang20010308.pdf finns dokumentation om Granskas regelspråk.

På http://www.student.nada.kth.se/~jsh/taltagg.txt finns de regler som använts i denna rapport.Jonas Sjöbergh 2001-10-15