next up previous
Next: Intressanta webbplatser Up: Bakgrund Previous: Problemformulering

Kort om programmet Granska

Granska är ett program för automatisk grammatikkontroll som utvecklas vid Nada på KTH i Stockholm. Granska har en samling regler som definierar olika typer av fel (t.ex. ''den huset'') och ger rättningsförslag (''det huset''). Granska taggar texten och reglerna kan sedan beskriva feltyper med hjälp av den information som finns i taggar, t.ex. ''om ett adjektiv som föregår ett substantiv inte har samma genus (utrum/neutrum) som substantivet är det fel''.

Regler i Granska skrivs genom ett vänsterled som talar om hur texten ska se ut för att regeln ska vara applicerbar följt av ett högerled som talar om vad som ska göras då denna regel uppfylls. Ett litet exempel på en regel:

exempelregel@exempelkategori {
 X (wordcl=dt),
 Y (wordcl=jj),
 Z (wordcl=nn & gender != Y.gender)
-->
 mark(X Y Z)
 info("genusfel")
 action(scrutinizing)	      
}

Denna regel säger att då en determinerare följt av ett adjektiv följt av ett substantiv förekommer i texten och adjektivet inte har samma genus som substantivet (vänsterledet, före ''->'') ska de tre orden markeras i texten och beskrivningen ''genusfel'' ska skrivas ut. En introduktion till Granska finns på http://www.nada.kth.se/theory/projects/granska/popular.htmlJonas Sjöbergh 2001-10-15