next up previous
Next: Kort om programmet Granska Up: Bakgrund Previous: Kort om taggning

Problemformulering

Vid taggning kan det vara användbart att kunna skilja årtal i texten från andra räkneord. En regelbaserad metod för att göra detta beskrivs nedan. Ett exempel på då det är bra att skilja på årtal och andra räkneord är vid talsyntes (maskinuppläsning av text), då uttalet av årtal skiljer sig från andra räkneord (''år nittonhundranittionio'' men ''ettusenniohundranittionio kronor'').

Vid talförståelse (maskintolkning av tal) är naturligtvis uttalet av räkneord på samma sätt en stor ledtråd till om det är ett årtal eller ej. I denna rapport används dock bara text som indata.Jonas Sjöbergh 2001-10-15