next up previous
Next: Regler i Granskas regelspråk Up: Utvärdering Previous: Problem

Möjliga förbättringar

En förbättring vore att lägga till fler regler liknande den om att ''X - Y'' innebär att räkneorden ''X'' och ''Y'' har samma typ, för andra typer av uttryck, t.ex. ''X och Y''. En snarlik förbättring är att om man har en följd av räkneord efter varandra ska de alla ha samma typ (''åtta tusen tre hundra kaniner'').

De Granskarelaterade problemen borde kunna rättas till ganska enkelt, t.ex. kontrollera om räkneord verkligen är fyrsiffriga och inte som nu fyra tecken långa.Jonas Sjöbergh 2001-10-15