next up previous
Next: Problem Up: Utvärdering Previous: Resultat

De bästa reglerna

Regel 4 om att räkneord som följs av ett substantiv i pluralis inte är årtal är mycket användbar, den har aldrig fel (i de test som gjorts) och den täcker många fall.

Reglerna 1, 2 och 3, med ''år'', ''e.Kr.'' och ''-talet'', är mycket användbara för att täcka in årtal, och de ger inte heller några falska träffar (i de test som gjorts).

Regel 6, om att fyrsiffriga tal är årtal, täcker in väldigt många årtal som inte täcks av någon annan regel, men alla fyrsiffriga tal är inte årtal, så regeln ger upphov till en del falska träffar. Hur många falska träffar det blir beror mycket på den text som analyseras (även hur många riktiga årtal man hittar beror på texten, i historietexter är årtal ofta inte fyrsiffriga).

Grundregeln (regel 9) att de flesta räkneord (de som inte täckts av någon annan regel) inte är årtal fungerar ganska bra. Många räkneord hamnar under denna regel och de allra flesta är inte årtal, undantaget i vissa historietexter.Jonas Sjöbergh 2001-10-15