next up previous
Next: De bästa reglerna Up: Utvärdering Previous: Utvärdering

Resultat

De enkla regler som använts ger mycket bra resultat. På de texter som testats blir de flesta (över 90%) räkneord rätt uppmärkta. Resultatet varierar dock beroende på texten, historiska texter där årtal skrivs som ''år 0'' eller ''44 f.Kr.'' fungerar bra, medan texter där sådana markörer inte används (t.ex. ''Julius Caesar (100 - 44)'') fungerar dåligt.

Texter med många språkliga fel fungerar också dåligt (''Jag köpte 1999 bingolott igår.'')Jonas Sjöbergh 2001-10-15