Texter

Då pennan sägs vara mäktigare än svärdet händer det att BSD även nyttjar detta vapen. Nedan finns lite texter producerade av BSDs medlemmar.

Manualintro. Per Åke har skrivit en kort introduktion till fäktmanualer (historiska texter om hur man tar varandra av daga på lämpliga sätt). Per Åke har även skrivit en längre text (bygger på hans C-uppsats i ämnet) om historiska fäktmanualer.

Berättelser från föredrag och uppvisningar BSD hållit. Det hela började med föredrag på Medeltidsmuseet, men nu finns redogörelser från andra jippon också.

Neil har översatt lite gamla italienska tekniker till svenska. Dessa kommer från Fiore de Liberi (OBS! Word-dokument (OBS! Inte mitt fel)). Länk till den engelska översättningen denna bygger på.

Jonas hugger ljus. Rapport från "kan man hugga ljus sådär ballt som i matinéfilmer"-experiment utfört av Jonas

Neil på äventyr i staterna. Neils reseberättelse från ett läger han var på.

På förfrågan har nu en lista med utrustningstips påbörjats. Dock än så länge väldigt preliminär och ofärdig. I samma anda finns även en sida med rescensioner.

Vill man framföra synpunkter på innehållet eller komma med förslag på annat som bör vara med går det bra att maila till Jonas, men det är sällan någon som faktiskt gör det (tre personer, hittills).