Pengar

BSD tar för närvarande 500 kr per kalenderhalvår för de som vill träna en gång i veckan (eller ännu mindre ofta). Vill man kunna komma på alla träningar kostar det 1000 kr per halvår. Pengarna går till hyran av träningslokaler, vilket för närvarande är ungefär 40 000 kr per år. Skulle det någon gång bli pengar över (vilket erfarenheten antyder är osannolikt) går de antingen till lite gemensamma träningsprylar, fler träningstider eller sänkta avgifter.

Man kan betala kontant, helst till kassör Neil men är inte han där kan man besvära Jonas istället. Man kan också betala genom att sätta in pengar på föreningens postgirokonto: PG 271269-3, föreningsnamnet är "Europeiska kampkonstsällskapet". Skicka med ditt namn som meddelande, så det framgår vem som betalat. Det går bra att be kassör Neil om inbetalningskort. Eventuellt kan man besvära Jonas även om detta om det råder brist på Neil. Det rekommenderade sättet att betala är vi postgirot.

Vill man framföra synpunkter på innehållet eller komma med förslag på annat som bör vara med går det bra att maila till Jonas, men det är sällan någon som faktiskt gör det (tre personer, hittills).