Bilder

Tolkningar av tekniker. BSD har i sin oändliga godhet lagt ut en del exempel på hur det kan se ut när man tolkar tekniker från olika manualer. Det är än så länge inte speciellt färdigt, men där finns en del av intresse i alla fall. Jag har inte sett en bättre presentationsidé än vår någonstans i hela världen, än (men har i och för sig inte letat speciellt mycket heller).

Rapporter från diverse uppvisningar och liknande vi har hållit. Det hela började med att Per Åke höll föredrag på Medeltidsmuseet. Rapporterna innehåller en del bilder.

Förmodligen ganska temporärt finns här nu ett par nya filmklipp.

Jag har några filmklipp kvar trots min utrymmesbrist. Här drabbas ett oskyldigt lysrör(156k) av sparringskador. Mer sparring, denna gång i urskogarna i Falun (1656k). Slutligen finns en instruktiv film (3630k) med försvar mot dolk, samt en reklamfilm för BSD (1344k) (visar hur sparringen kan se ut).

Det finns även en annan filmsamling (väldigt hårt komprimerade).

Blåmärkesarkiv. Här finns lite bilder av roliga blåmärken och liknande, som uppstått under träningen. Det finns även bilder av stålsvärd som gått av under lättare sparring.

Jonas vapensamling. Här finns lite sunkiga bilder av mina vapen.

På besök i Livrustkammarens lager. När John Clements var här och höll ett träningsläger togs han med till Livrustkammaren. Denna amerikanska sida är enormt pratig, men man kan glatt ignorera texten och bara dregla över bilderna. T.o.m. jag fastnade på bild (dregla inte på den).

Vill man framföra synpunkter på innehållet eller komma med förslag på annat som bör vara med går det bra att maila till Jonas, men det är sällan någon som faktiskt gör det (tre personer, hittills).