Class Mio

java.lang.Object
  |
  +--Mio

public class Mio
extends java.lang.Object

Enkel in- och utmatning, Henrik Eriksson, 1997-02-03

Log:
2000-10-29 Metoder med liten bokstav, syntax. - efo@nada.kth.se
2000-12-01 nextChar() och getChar() struntar nu i '\r' - efo
2000-12-01 close() tillagd - efo


Constructor Summary
Mio()
           
 
Method Summary
static void close(java.io.BufferedInputStream in)
          Stäng den öppnade filen efter läsning
static boolean eof()
          Returnera true om ctrl-D står i tur från tangenterna
static boolean eof(java.io.BufferedInputStream in)
          Returnera true om filen är slutläst
static boolean eoln()
          Returnera true om retur står i tur från tangenterna
static boolean eoln(java.io.BufferedInputStream in)
          Returnera true om retur står i tur att läsas i filen
static char getChar()
          Läs ett tecken från tangenterna och returnera det
static char getChar(java.io.BufferedInputStream in)
          Läs ett tecken från filen och returnera det
static double getDouble()
          Läs decimaltal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
static double getDouble(java.io.BufferedInputStream in)
          Läs ett doubletal avgränsat av blanka från filen och returnera det
static int getInt()
          Läs ett heltal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
static int getInt(java.io.BufferedInputStream in)
          Läs ett heltal avgränsat av blanka från filen och returnera det
static java.lang.String getLine()
          Läs en rad från tangenterna, glufsa radbytet, returnera raden
static java.lang.String getLine(java.io.BufferedInputStream in)
          Läs en rad från filen, glufsa radbytet, returnera raden
static java.lang.String getWord()
          Läs ett ord avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det
static java.lang.String getWord(java.io.BufferedInputStream in)
          Läs ett ord avgränsat av blanka från filen och returnera det
static char nextChar()
          Tjuvtitta på nästa tecken från tangenterna och returnera det
static char nextChar(java.io.BufferedInputStream in)
          Tjuvtitta på nästa tecken i filen och returnera det
static java.io.BufferedInputStream openRead(java.lang.String s)
          Öppna filen för läsning
static java.io.PrintWriter openWrite(java.lang.String s)
          Öppna filen för skrivning
static void skipBlanks()
          Glufsa eventuella blanka på tur att läsas från tangenterna
static void skipBlanks(java.io.BufferedInputStream in)
          Glufsa eventuella blanka på tur att läsas i filen
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Mio

public Mio()
Method Detail

getLine

public static java.lang.String getLine()
Läs en rad från tangenterna, glufsa radbytet, returnera raden


getWord

public static java.lang.String getWord()
Läs ett ord avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det


getInt

public static int getInt()
Läs ett heltal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det


getDouble

public static double getDouble()
Läs decimaltal avgränsat av blanka från tangenterna och returnera det


getChar

public static char getChar()
Läs ett tecken från tangenterna och returnera det


nextChar

public static char nextChar()
Tjuvtitta på nästa tecken från tangenterna och returnera det


skipBlanks

public static void skipBlanks()
Glufsa eventuella blanka på tur att läsas från tangenterna


eoln

public static boolean eoln()
Returnera true om retur står i tur från tangenterna


eof

public static boolean eof()
Returnera true om ctrl-D står i tur från tangenterna


openWrite

public static java.io.PrintWriter openWrite(java.lang.String s)
Öppna filen för skrivning


openRead

public static java.io.BufferedInputStream openRead(java.lang.String s)
Öppna filen för läsning


getLine

public static java.lang.String getLine(java.io.BufferedInputStream in)
Läs en rad från filen, glufsa radbytet, returnera raden


getWord

public static java.lang.String getWord(java.io.BufferedInputStream in)
Läs ett ord avgränsat av blanka från filen och returnera det


getInt

public static int getInt(java.io.BufferedInputStream in)
Läs ett heltal avgränsat av blanka från filen och returnera det


getDouble

public static double getDouble(java.io.BufferedInputStream in)
Läs ett doubletal avgränsat av blanka från filen och returnera det


getChar

public static char getChar(java.io.BufferedInputStream in)
Läs ett tecken från filen och returnera det


nextChar

public static char nextChar(java.io.BufferedInputStream in)
Tjuvtitta på nästa tecken i filen och returnera det


skipBlanks

public static void skipBlanks(java.io.BufferedInputStream in)
Glufsa eventuella blanka på tur att läsas i filen


eoln

public static boolean eoln(java.io.BufferedInputStream in)
Returnera true om retur står i tur att läsas i filen


eof

public static boolean eof(java.io.BufferedInputStream in)
Returnera true om filen är slutläst


close

public static void close(java.io.BufferedInputStream in)
Stäng den öppnade filen efter läsning