Marsvinsfärgskalkylator

Marsvinsfärgskalkylatorn är en hjälpreda om man vill räkna ut vilka färger man kan få i parnngar mellan olika marsvin och hur stora sannolikheterna för dessa är.
Kanske kan den också fungera som ett verktyg för att kunna förstå färggenetiken bättre? Klicka och testa!

Innan du börjar, kom ihåg att...
- Ett sånt här listande av fenotyper blir alltid mer eller mindre subjektivt och man måste göra avvägningar, tolkningar och förenklingar.

Om du vill veta mer detaljer om hur genotyperna är tolkade, se Kommentarer.

Det är Joel som har programmerat och Ida som har gjort färgtolkningarna och byggt webbplatsen.

Senast uppdaterad: 2006-03-05
joel@timotej.se
ida_hogberg@hotmail.com