Plasticity papers

Plasticitetsartiklar

Modellering av facilitering, Lundh (1998)

  • postscript
  • pdf

    Induktions protokoll för plasticitet, Paulsen and Sejnowski (2000)

  • postscript
  • pdf

    LTP mekanismer, Malinow et al (2000)

  • postscript
  • pdf