Välkommen hem till Jonas Mölsä.

This message will not be repeated in English.

Det här e jag:


Jag jobbar inte längre på NADA annat än sporadiskt och med vissa kurser, framför allt routingkurserna för D-linjen.Jag undervisar i följande kurser på NADA:

@ DSS (datorsystemstrukturer).
Här handlar det om datorarkitektur. RISC, CISC, lite om operativsystem, mikroprogrammering, assemblerprogrammering, hur assemblatorer och länkare fungerar. Laborationerna handlar bl.a. om att simulera enkla processorer och att skriva mikroprogram. Eftersom laborationerna är i C så lär vi oss det språket utan och innan. Dessutom går vi igenom en hel del om programkvalitet p.g.a. de höga krav som ställs på resultatet av laborationerna.

@ Operativsystem, speciellt Unix (FoV).
Grundläggande kunskaper om OS. Minneshantering, processhantering, virtuellminne etc. Dessutom går vi igenom grunderna för distribuerade OS. Laborationerna handlar bl.a. om systemprogrammering och processkommunikation (IPC).

@ C och Datorarkitektur. (FoV).
I stort sett en lite nerbantad version av DSS.
Utanför NADA.

Jag undervisar en hel del ute i industrin. Allt ifrån grunderna i unix till C++ och objektorienterad analys och design. När jag håller dessa kurser jobbar jag främst för Sjöland & Thyselius . Jag deltar också i projekt när det dyker upp något lämpligt. Då jobbar jag främst som programmerare, men jag har även sysslat med att föra in kodgranskning i projekt.

Nuförtiden jobbar jag också på Comedia . med nätprogrammering, html, www o.d.
Vill du veta hur du kan få tag på några olika bakgrunder ?


jbm@nada.kth.se