Nada

OBSERVERA! DENNA SIDA ÄR INAKTUELL! Kontakta kursledaren för GruDat (när detta skrivs Henrik Eriksson) för att redovisa restlabbar! Tipsen nedan kan dock fortfarande vara till nytta för dem som gör labbarna i den gamla GruDat-labbkursen.

Information om restlabbar i GruDat

På denna sida finns information om vad som gäller för restlabbar i kursen 2D1344 Grundläggande datalogi läsåret 02/03 och tidigare läsår, svar på vanliga frågor samt upplysningar om senaste rättningstillfälle och nästa rättningstillfälle för restlabbrapporter. Dessutom finns tips om vanliga fel i labbarna som man gärna får undvika.

Se kurshemsidan för GruDat för allmän information om kursen och labb-PM för GruDat 02. Om ni inte kan finna svar på era frågor om GruDat-kursen på kurshemsidan kan ni höra av er till kursledaren. För frågor som specifikt rör rättningen av labbrapporter och som inte besvaras på denna sida kan ni mejla till <jakobn~snabel-a~nada~punkt~kth~punkt~se>. (E-postadressen är litet lätt förvanskad som skydd mot spam-robotar.)

Jo, jag undrar bara...

Vi hoppas att ni har förståelse för att det inte riktigt finns tid att ta emot alla hundratals personer som har gått GruDat-kursen och svara alla på samma frågor individuellt. Den tiden lägger vi hellre på att rätta era labbar så snabbt som möjligt. Hör därför av er per e-post om ni har några frågor. Mottagningstid är endast efter överenskommelse per e-post.

För att spara tid för alla inblandade: kontrollera att svaret på er fråga inte finns på denna webbsida eller kurshemsidan innan ni skickar mejl.

Svar på några vanliga frågor:

Vad gäller för restlabbar i GruDat?

Från och med hösten 2003 är det nya laborationer i kursen 2D1344 Grundläggande datalogi. För dig som har restlabbar kvar att redovisa finns det två alternativ.

Tidigare rättades restlabbar i GruDat 02 minst en gång i månaden. Det är svårt att motivera längre, och därför har vi fr.o.m. oktober 2003 gått ner i intensitet till en gång per period.

Om du inte har börjat på allvar med labbkursen eller det var länge sedan du jobbade med labbarna är det troligt att det snabbaste och enklaste alternativet är att göra den nya labbkursen. Då har du också möjlighet att gå på relaterade GruDat-övningar och få handledning på de bokade labbtiderna. Men det går naturligtvis också bra att komma på handledningstiderna för GruDat-kursen och ställa frågor om de gamla labbarna.

Normalt kan du inte blanda labbar från gamla och nya labbkursen. Om du ändå vill försöka göra det får du förhandla med kursledaren. Observera att detta är något som måste överenskommas innan labbrapporterna lämnas in för rättning.

Senaste rättningstillfälle

Alla labbrapporter som lämnades in senast 18 februari 2005 är rättade.

Varje rättad rapport har rönt ett av tre öden:

  1. Den är godkänd och inrapporterad i res-systemet.
  2. Den är godkänd, men laboranterna fanns inte i res-systemet så istället har ett mejl skickats till Henrik Eriksson (se till att kontrollera att ni finns i grudat02, grudat01 eller grudat00 i res-systemet innan ni frågar om varför era resultat inte är registrerade).
  3. den behöver kompletteras och ligger i utlämningsfacket för GruDat i rummet utanför studentexpen.

Godkända rapporter som har rapporterats in i res-systemet syns om man loggar in på en dator på Nada och gör res show grudat02 (eller res show grudat01 eller res show grudat00 om man gick kursen 2001 eller 2000). Om ni inte finns i res-systemet bör ni lägga in er själva genom att skriva kommandot res checkin grudat02 och svara på frågorna. Ifall något strular kan man testa att skriva kauth vid datorprompten, ange sitt lösenord och sedan försöka en gång till. Observera att man inte måste befinna sig på Nada fysiskt; fjärrlogin med t.ex. Kerberos Telnet går lika bra.

För dem som finns registrerade i flera GruDat-omgångar kan det hända att olika labbar rapporteras in för olika kursomgångar (beroende på var vi råkar hitta er först). Hör av er om det blir något problem med detta så lägger vi över alla resultat till ett och samma år.

Godkända hela labbkurser rapporteras till studentexpeditionen, som ser till att labbkursen dyker upp i studiemeritförteckningen. Hör av er till studentexpeditionen om ni har frågor om varför GruDat-kursen inte syns i studiemeritförteckningen. Vi sköter bara inrapporteringen i res-systemet.

Den absoluta majoriteten av de labbrapporter som har återlämnats för komplettering har något av de fel som nämns i listan över vanliga fel. Ett lika onödigt fel är att det alltför ofta är så att kompletteringar till labbrapporter lämnas in utan att det som påpekades förra gången är åtgärdat. Det känns tråkigt att behöva underkänna sådana labbrapporter igen helt i onödan.

Labbrapporter som kräver komplettering ligger i utlämningsfacket för GruDat i rummet utanför studentexpen. Missa inte de instruktioner för hur man kompletterar som finns fasthäftade på rapporten. Om labbrapporten inte är godkänd och inte finns i utlämningsfacket kan det bero på att den inte fanns i inlämningsfacket när labbarna skulle rättas. Det är viktigt att ni ser till att lägga era labbrapporter i inlämningsfacket för GruDat och inte någon annanstans.

Nästa rättningstillfälle

Under period 2 och 3 finns det möjlighet att boka tid för muntlig redovisning på ordinarie handledningstider för GruDat-kursen. Skicka ett e-brev om du vill redovisa labbar. Observera att det fortfarande behövs en skriftlig labbrapport. Efter det blir nästa rättningstillfälle i period 4.

Kontrollera att ni inte har gjort något av de vanliga fel som nämns nedan. Vi försöker upptäcka så många fel som möjligt vid första rättningstillfället, men om rapporten var rörig kan det hända att vi har missat något. Ytterst är det inte vårt ansvar att upptäcka alla fel direkt utan det är laboranternas ansvar att se till att rätta alla fel. Och det finns gott om hjälp för att kunna göra det.

Vanliga fel i labbarna

Nedan följer litet tips om vanliga (och onödiga) fel i största allmänhet och för labb 1, labb 2, labb 3 och labb 4 som man kan försöka undvika för att bli godkänd litet snabbare.

Allmänna vanliga fel

Tips om några saker som inte är fel i den meningen att labbrapporten underkänns men som man ändå bör undvika:

Vanliga fel labb 1

Vanliga fel labb 2

Vanliga fel labb 3

Vanliga fel labb 4

^ Upp till Jakob Nordströms hemsida.


Sidansvarig: <jakobn~snabel-a~nada~punkt~kth~punkt~se>
Senast ändrad 9 januari 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>