Fängsel, Teknisk Fysik KTH 1997

"Inte nog med att nØllan under den traditionella tunnelbanemiddagen släppte in allehanda terrorister i restaurangvagnen, nØllan lyckades även genom sin sedvanliga fumlighet tillkalla både SLs personal och väktare. Dessutom visade nØllan under nØllegasquen prov på tveksamma böjelser då nØllan envisades med att ikläda sig svart plast och nyttja handfängsel vid avlägsnandet av skägg."

"Med anledning av nØllans uppenbara förkärlek till ordningsmakten och dess attribut så skall nØllans namn som Fysiker vara Fängsel."

— Överföhs Nicklas Larsen, 1997


Vi började Teknisk Fysik på KTH hösten 1997. Det är tradition att varje årskurs får ett namn som börjar på F och för oss blev det Fängsel, eftersom vår tunnelbanemiddag till Föhseriets ära blev stoppad av polisen. Alkohol fick tydligen inte serveras.

Vi var en ovanligt utåtriktad årskurs där i stort sett alla kände alla och många engagerade sig i sektionen. Ur våra led kom bland annat tre sektionsordförande.

Den entusiasm som ingjöts i oss under n0lleveckorna följde med oss hela vägen, vi frågade mycket och vi applåderade alltid efter en föreläsning till föreläsarnas stora förvåning, men det bidrog till den goda stämningen.

Föhseriet anno 1997
Föhseriet anno 1997

Det fina med universitetsvärlden är att saker väldigt fort blir tradition, för de teknologer som är nya och bara varit med något år så har man alltid gjort så... Fängselfesten, den årliga årskursfesten blev en sådan tradition som efterföljande årskurser anammade.

Fängselfesten
Martin Lindén och Julia Dahl på Fängselfesten

Varje årskurs med lite självaktning har förståss ett eget märke. Nedan kan ni se Fängselmärket designat av Dilman Abu Bark och Johannes Hjorth som kan återfinnas på diverse nu pensionerade overaller.

Fängselmärket designat av Dilman Abu Bakr och Johannes Hjorth


Listan nedan är genererad från alla f97-konton på NADA, om något blivit fel skicka mig ett mail. Bilderna är tagna hösten 1997.

Ahmed Abdirashid
Joakim Ahlberg
Sarah Amandusson
Thomas Amthor
Stefan Amér
John Andersson
Karl Andersson
Linus Andersson
Ulrika Andersson
Alireza Anisi
Joakim Arnlind
Lotta Arvidsson
Joakim Axelsson
Dilman Abu Bakr
Mathias Barkhagen
Julio Bascur-Leiva
Niclas Behre
Greger Bengtsson
Malin Bergenstråhle
Eva-Matilda Bergman
Sara Bladh
Per Blomberg
Loove Broms
Katarina Bröms
Mattias Bylund
Lennart Byström
Jonas Bäckström
Tobias Carbin
Jonas Clausen
Lisa Collden
Julia Dahl
Jon-Erik Dahlin
Rolf Dalenius
Karl Danielsson
Emilio Dauvin
Crispin Dickson
John Duner
Lina Ekelin
Andreas Ekenbäck
Gunnar Elvers
Henrik Engström
Arvid Eriksson
Kaj Eriksson
Emilie Flaberg
Carl Forsmark
Daniel Fransson
Linda Franzen
Farhan Ghafoor
Emil Glimåker
Rikard Gothäll
Johan Gästrin
Joakim Gåfvels
Filippa Hasselström
Johan Hellsvik
Johannes Hjorth
Magnus Hoem
John Elvesjö Holtz
Björn Hårdemark
Martin Högstrand
Patrick Isaksson
Stefan Ivanell
Björn Jacobsson
Magnus Jacobsson
Jesper Jerkert
Robert Johnasson
Linus Kaisajuntti
Johan Kannala
Kenneth Karlsson
Lars Karlsson
Niklas Karlsson
Angelica Knuts
Avenir Kobetski
Thomas Koch
Jacob Kowalewski
Mathias Kula
Holger Köhler
Lisa Larsson
Petter Larsson
Anna Lawer
Torsten Leander
Magnus Lidbom
Johan Lilja
Axel Liljencrantz
Emma Lindahl
Martin Linden
Emma Lindqvist
Mathias Ljungberg
Cecilia Lundberg
Johanna Lunden
Genoveva Micheva
Ljubica Miocevic
Daniel Molund
Joanna Nilsson
Carina Norberg
Mikael Nordnefelt
Thomas Nordqvist
Martin Normark
Pontus Nyman
Marie Ohlsson
Mats Oldin
Lars Ortega
Diego Pallin
Petter Pettersson
Marcus Philip
Majid Tarzi Pilehroud
Jens Rathsman
Tobias Reithmann
Markus Ringlander
Johan Sahlen
David Sahlin
Johan Sandström
Jakob Schönberg
Sacha Sedini
Alexander Seger
Anita Sehat
Håkan Settersjö
Assad Shah
Gustaf Sjöberg
Mårten Skogö
Fredrik Solberg
Pär Stefansson
Oskar Stenström
Gustaf Sterner
Johan Strömqvist
Elin Svensson
Mikael Svensson
Svante Svensson-Frey
Martin Syberg
Moa Söderhielm
Karin Aja Söderholm
Martin Tiberg
Mikael Tiihonen
Dan Tilert
Beyram Torbrand-Dhrif
Emma Troili
Emanuel Vaz
Conny Wannemark
Ararad Wartanian
Camilla Weiler
Helena Westerblad
Kenneth Winter
Kristian Winter
Per Wirsén
Jakob Wiström
Martin Öhrn
Jonas Öhrnell
Helena Öst

Tillbaka till min hemsida.