Pedagogiska Slipspriset

till förtjänstfull inspiratör vid skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC).

Slipspriset utdelades för första gången år 2002 och tilldelas en lärare och inspiratör vid CSC för förtjänstfullt arbete under året. Särskilt beaktas insatser som levandegör ämnet genom kreativ presentation, illustrativa aktiviteter och okonventionell exemplifiering.

Pristagare

2002 Mikael Goldmann
2003 Mattias Bratt
2004 Ann Bengtson
2005 Stefan Nilsson
2006 Örjan Ekeberg
2007 Svante Granqvist
2007 Yoko Takau-Drobin

Stadgar

Instiftande

Priset instiftades med anledning av Henrik Erikssons sextioårsdag. Vandringspriset utgörs av en flexibelt kreativ inspirationsslips.

Nominering

Alla är välkomna att till kommittén nominera en eller flera kandidater med tillhörande kort motivering.
Nominerade timanställda övningsassistenter kommer att skickas vidare till kommitten för Drakenpriset
Förslag emotses senast den 9 januari till Henrik Eriksson (i Henriks postfack, Nada plan 4, eller via e-post: henrik@nada.kth.se).