^ Upp till Gerds hemsida.

Några rymdfigurer gjorda i Matlab

Spiral runt jorden
Spiraler enligt förslag av Tommy Blomskog. Ovan en spiral runt jorden som dragits ut i en spets vid polerna. Nedan ett spiralformat rör med allt vidare tvärsnittsradie, till vänster ritat med mesh och till höger med surf i Matlab.
Spiralbild med mesh Spiralbild med surf
I figurerna nedan har centrumkurvan skapats av ett bågtåg (styckvisa biarcs). Cirkelspiral Bubbelband

Uppblåsta gummikuddar, erhållna som lösning till ickelinjärt ekvationssystem. Kvadratisk kudde Rektangulär kudde

Grann fågel skapad av bezierkurvor på längden och på tvären:
Grann fågel

Hantering av bilder från Matlab

En figur i Matlabs figure(2)-fönster överförs till bildmatris och därefter till jpeg-format enligt mallen:
 (Bild,map)=capture(2);         Obs, byt till hakparenteser i vänsterledet!      
 imwrite(Bild,map,'finbild.jpeg','jpeg')
Beskärning av bilden kan sedan göras i xv med crop (lägg lagom stor ram kring bilden, klicka med högerknappen i rutan, spara).

Ett alternativt sätt att spara ett skärmfönster

Skärmfönsterinnehåll, t ex en bild, kan sparas via Lindas sparafönster-kommando ~linda/bin/spara_fonster följt av klick med vänsterknappen i figurfönstret. Filen som skapas heter tmpBild.xwd. Med xv fixas jpeg eller gif-format. Beskär bilden med crop enligt ovan. (Kvalitetsmässigt sämre bild.)