Drakenpriset

för förtjänstfull insats i grundutbildningen vid skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC).

Drakenpriset utdelades för första gången 2001 och tilldelas övningsassistent eller handledare vid CSC för förtjänstfullt arbete i grundutbildningen. Särskilt beaktas insatser som levandegör ämnet genom kreativ presentation, illustrativa aktiviteter och livfull pedagogik.
Alla är välkomna att till kommittén nominera en eller flera kandidater (assistent/handledare under året) med tillhörande kort motivering.
Förslag lämnas till Gerd Eriksson (i Gerds postfack, Nada plan 4, eller via e-post: gerd@nada.kth.se).
Priskommittén sammanträder i slutet av januari.
(Nominerade kursledare med lärartjänst skickas vidare till kommittén för Slipspriset.)

Pristagare (med motivering):
2001 Vahid Mosavat
2002 Andreas Atle
2003 Fredrik Niemelä
2004 Per-Olov Åsén
2005 Magnus Rosell
2006 Carina Edlund
2007 Anders Lindström
2008 Leo Giertz

Stadgar

Instiftande

Priset instiftades med anledning av Gerds sextioårsdag 2001. Vandringspriset utgörs av en bordslampa "upplysningens gröna drake".

Gerd Eriksson och Ingrid Melinder