Gerd Eriksson

KTHAK, KTHs Akademiska Kapell.

Under mer än femton år (t o m 2009) kursansvarig och kursledare på CSC för
DN1241 Numeriska metoder gk3 för D2 och DN1220 Tillämpade numeriska metoder I för D4, F4.
Pensionär sedan år 2009.

Kursböcker

Regnbågslinje