Välkommen till


Notera: Denna sida har flyttat! Hänvisar automatiskt till den nya platsen!
Note: This page has moved! Automitically redirecting to new location!

Detta sällskap har till ändamål att tillvarata och främja intresset för Tycho Brahe och att under former sammanföra och förbrödra glada Tycho Brahe-vänner. För information om Tycho Brahe och detta sällskap kan man dygnet runt vända sig till:
Institutionen för Tychologi, TBGV, Box 1002, 221 02 LUND


Länkad information


Senast ändrad: 12 Sep 2002

Denna sida sköts av Fredric Ihren, fred@nada.kth.se