GLIO texter

 

 

 

2005

Forstorp, Per-Anders och Jörgen Nissen (2005) ”Mötet mellan tradition och förnyelse – ett val mellan bredd och djup?” i Utvecklingskonferensen för högre utbildning: Proceedings 2005, Ingrid Järnefelt (red) UCLU/CED (Lunds universitetspedagogiska utvecklingsenhet) Lunds universitet: Lund. s 152 – 158

 

2006

 

Forstorp, Per-Anders & Jörgen Nissen (2006) "Gränsdragningar och gränsöverskridanden i högskolevärlden". Introduktion till temanummer av Utbildning & demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik nr 2, 2006, s. 7-24

Forstorp, Per-Anders & Jörgen Nissen (2006) (red.) Temanummer av Utbildning & demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik nr 2, 2006, s. 7-24

Forstorp, Per-Anders "Liminala metaforer och gränsarbete i den högre skolan. Kulturstudier och gränsernas mening", i Forstorp & Nissen (red), s. 41-62

Nissen, Jörgen "Tvärvetenskap och/eller gränsöverskridande", i Forstorp & Nissen (red), s. 81-96

2007

 

Till GLIO