GLIO presentationer

 

 

 

2004

Forstorp, Per-Anders & Jörgen Nissen, Gränsöverskridandet och hållbarheten: Om kunskapens pedagogik och politik
Lärarhögskolan i Stockholm, den 13/9 2004

2005

Forstorp, Per-Anders Operationalisering av lärandet. IP Lab, Kungl. Tekniska Högskolan, 11/3 2005

Forstorp, Per-Anders & Jörgen Nissen Gränsöverskridanden i en utbildning - vad kan det vara? Seminariet för teknik och lärande, tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, 29/4 2005

Forstorp, Per-Anders Liminala metaforer och gränsarbete i 'den högre skolan': Kulturstudier och gränserna, vid 'Kulturstudier i Sverige', ACSIS, Norrköping den 13-15 juni 2005

Forstorp, Per-Anders The many uses of boundaries in higher education, The 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Frontiers of Sociology, Stockholm, Sweden, July 5-9, 2005

Forstorp, Per-Anders & Jörgen Nissen Mötet mellan tradition och förnyelse - ett val mellan bredd och djup? Utvecklingskonferensen, Karlstads universitet, november 2005


2006

 

 


Till GLIO