e d u s c a p e s

GLOBALISERADE UTBILDNINGSLANDSKAP: STUDENTER, MOBILITET OCH LÄRANDE I KUNSKAPSSAMHÄLLET

Globalized eduscapes: Students, mobility and learning in knowledge society

Följ projektbloggen

 

Projektbeskrivning

Är du student och vill skriva din uppsats eller ditt exjobb inom detta område kan du titta på en del förslag här

 

Kontakta oss!

Per-Anders Forstorp

Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH & Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK), Linköpings universitet forstorp@kth.se 08 790 66 80

&

Ulf Mellström

Genus och teknik vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet, ulf.mellstrom@ltu.se, 0920 493939

&

studenter i Linköping, Luleå och Stockholm

Projektet e d u s c a p e s finansieras av VR - Utbildningsvetenskap under åren 2010-2012.

 

The image above is showing The Weill Cornell Medical College in Education City, Qatar.