Bild på mig

Per-Anders Forstorp

docent, Fil Dr, Linköpings Universitet (kommunikation) 1992. Universitetslektor vid CSC (sedan 1999)

forstorp@kth.se

Telefon: 08 - 790 66 80, fax: 08 - 10 24 77 
Postadress: KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation, 100 44 Stockholm 

Besöksadress: Lindstedtsvägen 3, rum 1615

Mottagningstid: enligt överenskommelse. 

Under 10/11 undervisar jag på följande kurser vid CSC:

Jag medverkar också i seminariet Kommunikation: Kultur, teknologi, vetenskap vid CSC, KTH. Temat för hösten 2010 är "Human Communication: Breakdowns and breakthroughs" . Tidigare teman är Fenomenologi, teknologi och media. och för våren 2011 Normkritisk design.

Under perioden 2004-2007 arbetar jag tillsammans med Dr. Jörgen Nissen med projektet GLIO - Det gränsöverskridande lärandets innehåll och organisering som finansieras av VR (Utbildningsvetenskap). Projektet håller nu på att slutrapporteras.

Tillsammans med professor Viveka Adelswärd redigerar jag en bok med den preliminära rubriken Människans ansikten: Emotion, interaktiuon, konst som skall komma ut på Carlssons fbokförlag.

Med professor Ulf Mellström skriver jag boken Eduscapes: Towards a Critical Anthropology of Knowledge Society. Vi har också ett projekt finansierat av VR som heter Globaliserade utbildningslandskap: studenter, mobilitet och lärande i kunskapssamhället.

Jag ställer också samman en serie artiklar under den preliminära rubriken Fem essäer om kommunikation och rätt (se nedan).

Utbildning

MA (svenska, religionsvetenskap, historia, idéhistoria, filosofi, grekiska), Uppsala Universitet 1984, Fil Dr (kommunikation) Linköpings Universitet 1992, Post Doc Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (lingvistisk antropologi) Department of Anthropology, UCLA 1994The American Scandinavian Foundation 2003-2004 Visiting Lecturer from Sweden våren 2004 som forskare vid The Obermann Center for Advanced Studies och som gästlärare vid Department of Communication, University of Iowa, Iowa City. Ibland ger jag också kurser för HMI-skolans doktorander. En tidigare kurs var Kommunikation och kunskapsprocesser i professionella kontexter och HT 2006 är kursen Rum för medierad kommunikation som också äger rum som seminarieserie för Kommunikation: Kultur, teknologi, vetenskap. Under våren 2009 är jag ansvarig för kursen Lärande/teknologier (se länk ovan).

CV

Forskningsintressen


Forskningen handlar huvudsakligen om att studera villkoren för det offentliga samtalet (särskilt den offentliga diskursen kring bilism och trafiksäkerhet), moralisk, politisk och rättslig diskurs, samt kritiska studier av medier och ICT. Detta gör jag med kollegor vid KTH men även med kollegor vid universiteten i Linköping, Luleå, Uppsala samt vid University of Iowa.  I min forskning vid KTH vill jag gärna medverka till att utveckla en fenomenologi för autonoma system/robotar - det låter spännande eller hur - gärna med inspiration från etnometodologi, mikrosociologi och etnografi. Bland mina forskningsintressen finns även följande:

  • Hemmets och vardagens fenomenologi
  • Interprofessionell diskurs
  • Etnometodologi och andra fenomenologiska perspektiv på social interaktion
  • Moralisk, politisk och rättslig kommunikation
  • Kommunikation och kunskapsprocesser
  • Kommunikation och styrningsstrategier (governmentality)
  • Kritiska studier av kunskapssamhället
  • Kommunikativa perspektiv på Emmanuel Levinas fenomenologi
  • Högre utbildning och globalisering

 

Några aktuella texter (doc- eller pdf-format)

 

Länkar

Index on Censorship - The bi-monthly magazine for free speech
Douglas Kellners bookmarks
Cultural Theory as Cottage Industry - Sandy Stones homepage
University of Iowa Communication Studies - Hypertext, Cybernetics, Cyborgs and Virtual Realities
CTHEORY is an international journal of theory, technology and culture
New York New Media Association
MIT Media Lab
Voice of the Shuttle - Web page for humanities research
Stanley Fish Resources Center
Public Culture - Society for Transnational Cultural Studies
Living Marxism
Georgia Tech - School of Literature, Communication and Culture
The World Lecture Hall
Lingua Franca - The Review of Academic Life Online
European Institute for Communication and Culture, Ljubljana, Slovenija
Narrative - The Society for the Study of Narrative Literature
Consist.net - Copenhagen Network for Studies in Science and Technology
CCT is a transdisciplinary program in the Graduate School of Arts & Sciences at Georgetown University
UCLA Anthropology
KULTU Consumer Research Project Digital Media Institute, Tampere University of Technology
First Monday

 

Personlig webbsida

 

^ Upp till CSCs ingångssida.


Sidansvarig: <forstorp@kth.se>
Senast ändrad 24 februari 2011
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>